El Stroleg Lombard al presenta i so Pianeta del mes. Vardì el video cont i prevision per el mes de Jugn.

Share this page