Vegnet a far (Selvaggi Band)

Vegnet a far su ‘ste terra

Tormentada de la guerra ?

Vegnet a far o picinin

tra un bœv e un asninin ?

I mœr de fam trop tants putin.

Vegnet a far o bell bambin ?

Vegnet a far o gnarellet ?

Vegn per l’om plu povaret !

L’è Nedal, l’è Nedal,

Domilla volte, domilla agn

vegne a caça vià el mal !

per far qe am devente sants

e andar tœts in paradis

un toc plu bell de qell qe i dix.

Vegnet a far o stella ciara

……..

su ‘ste terra trop amara ?

Vegnet a far tra i nœv ladron ?

Vegn per far-i diventar plu bon !

Vegne a consolar i dolor !

Vegnet a far fiœl del Signor ?

I om cativ i g’ha el cœr dur,

vegn per far-i diventar madur !

L’è Nedal, l’è Nedal,

vegne a caçar via el mal

per far qe am devente sants

domilla volte, domilla agn

e andar tœts in paradis

un toc plu bell de qell qe i dix

…….

andom tœts quants a saludar-l,

L’è Nedal, l’è Nedal,

el bambin qe al vœl la pax

domilla volte senza stœfar-s.

……..

su ‘ste terra trop amara ?

Vegnet a far o stella ciara

Vegnet a far tra i nœv ladron ?

Vegn per far-i diventar plu bon !

Share this page