A Mont (Gio Bassanelli)

Speita qe rive, manca el mè nom,

l’altra metaa la cignarà

su l’œss l’ scrive metaa, un poo per volta,

passada passada la borda.

Borda bordell, salta ind el foss,

scond i occ e i oregie in mez a le man,

salta qe s’ciopa la bomba,

pimpiripet e tramonta

E a mont e a mont e rifa el maz,

el mond l’è de rifar,

la guerra foo scapar.

e a mont e a mont se tire l’ass

Su l’œss, su l’ass, sul pir e sul pom

cunta pastocie Mariana !

Imbroia el tedesc qe te inguarda !

Cunta-le fort e canta-le ben !

Petena la giera, spertega le nox.

bofa su l’era jelada,

pimpiripet e traponta

prega e madona lé sota la crox,

E a mont e a mont e rifa el maz,

el mond l’è de rifar,

e a mont e a mont se tire l’ass

E a mont e a mont e rifa el maz,

la guerra foo scapar.

e a mont mé voo a cà,

el tri e el do a cavall de l’ass

la guerra i fa ‘ndar vià.

Jira la volta g’è el paradis,

jira la volta una volta,

jira la volta e pò jira-la anc’mò,

da-g un baxin intant qe al sponta.

Jira la volta g’è el diavolin,

jira e rijira e messeda,

jira la volta e messeda-la anc’mò,

da-g un ruzon intant qe al donda

el mond l’è de rifar

E a mont a mont e rifa el maz,

e a mont a mont se tire l’ass

la guerra foo scapar.

E a mont a mont e rifa el maz,

el tri e el do a cavall de l’ass

e a mont mé voo a cà,

la guerra i fa ‘ndar vià.

E a mont e a mont e a mont

Plutost qe far la guerra

e tira su l’ussera !

me scondaroo in galera.

E a mont e a mont e a mont,

impizada anc’mò la balera,

e qé comande mé

fin qe dura fin qe ven sera.

Share this page