Epur mi dixi

(Walter Valdi)

Epur mi dixi

qe la Madonina

a la matina

la spara un colp in aria

senza far-s veder

e la da el via.

E num … tacom a correr

compagn de quei

q’inn ‘dree a stabilir un record

Fem istess precis.

o a far una corsa.

tacom a correr

a ‘ndar de qì de là:

g’hem tante robe de far !

per quatar una trata,

g’hem de ‘ndar in banca

in via Manin se no me tiren biot.

G’hem de ‘ndar ind el dotor,

ind el avocat,

G’hem de veder qell tal

a portar i liber jo ind el raxonat.

qe al g’ha un’idea

qe in fond l’è minga mal:

l’è de studiar.

perqè g’hem de timbrar,

Corrom in dita

o in ofizi, in negozi.

G’hem tuts la nostra corsa.

Corrom a pee, in maqina,

e intant qe corrom

in lambreta

ge la metom tuta.

Corrom indepernum,

insema a i alter

corren i alter.

e intant qe corrom num,

Restom indree, se ciapom,

se distacom, se sorpassom,

se incazom…

Se fermom mai.

ai set ore de sera,

Se fermom a mezdì,

Però l’è no un fermar-s

L’è… un’arimorta

Dopo taccom a correr

Corrom perqè se no pœ sarren su

un’altra volta.

perqè inn jamò ‘dree

a far el “fuoriprogramma”.

Ge toca correr

e prima g’hem de ‘ndar

perqè g’hem el pontell

– porca sidella –

a pagar el Pont-e-mez

a qell pistola

qe al tegn a l’Inter.

e hem tegnud el pari, e el Milan:

Num g’hem scometud

hem perdud.

Corrom e par qe g’hem de fermar-s plu.

Cosa corrom de far ?

l’è insì Milan,

Num sem faits insì,

qe prima anc’mò de vesser una citaa

l’è una manera de viver.

De viver de corsa,

num sem minga contents

de far quaranta robe in una volta,

se fem no insì.

Qi le sa minga,

qi al ne cognoss no

al dix: ma inn mats ?

Ma indova vann ?

Cosa corren de far ?

Perqé stann minga quiets ?

Le sa el Signor !

No el Signor le sa no

qe a la matina

…la Madonina

senza far-s veder,

la spara un colp in aria

e la da el via.

Sentom sparar …

E num ‘se g’hem de far ?

e alè tacom a ‘ndar.

Share this page