Caçada Lontan (de F.B.A. – FereBandAperta/FucinaBucolicArtistica - musega tradizional "Youngest Ancient Mariner") 

Vegnì qì jent qe ve cunti su 

d’una vegia storia vera,

de quand partir e andar via lontan 

L’era un alter temp, l’era un alter mond,

l’era desparir.

magari foss adess quell qe era allora,

quand i parolle e i son de l’amor 

golavan in ciel.

in terra d’Arjentina,

Lee l’era andaita a cercar la fortuna 

indeperlee a’l de là del mar, 

trenta dì de viaj.

Una mama qe lassa a cà el so fiœl, 

e lavorar dur, magnar poc e taxer 

nei secol passads g’era miseria,

per mandar i daner a cà.

Luu l’era propri un bell fiœl de quei

e l’è partid a cercar-la indepertut

qe incœ ne nassen propri plu

e in fond a l’Amerega.

Al sera miga nient, sera miga indovè,

al sera miga una parolla,

ma l’è andait istess perqè grand l’era el so cœr

e anca el so coraj.

E dop un frac de aventure de quei

de pianjer e de paura,

a la fin ‘l la trœva caçada ind un leit

A l’è stait un moment qe ta credet no,

e anca adree a morir.

là ‘me duu bilots ind la Pampas,

ma el sang l’è sang, al pœl mentir mai

e s’inn braçads su.

Par no possibil ma lee l’è guarida

propri a la soa vista,

al cata i straç e qi sa anc’mò cosè

forsi inn tornads indree.

Nun sem miga nient, sem miga indovè,

ma dei parolle e dei son de l’amor,

pœdom miga descriver de la so fin,

quei su anc’mò ind el ciel.

Nun sem miga nient, sem miga indovè,

pœdom miga descriver de la so fin,

quei su anc’mò ind el ciel.

ma dei parolle e dei son de l’amor,

Share this page