Nev e Pan (Ornella Fiorini)

La casa l’è vecia,

la camera streita,

de bass la coxina

qe a scalda la cà.

la liga, la fuma,

La legna d’invern

la fenestra, la luna,

la nev qe è cascad.

A verzi la porta

sui mur de salmister

sul mar piturad,

indov ge brilla i fior

le braxe ind el leit,

tirema via el preved,

la cista del pan

“Mama, ma cosa vegn jo dei cop ? Me spiovexina el freid sui cavei.

e quell qe a vegnarà.

Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? L’è una roba qe a me bagna i lenzœi.

Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? G’è l’invern qe a me ciapa per man.

Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? Taxi e dormi qe lì g’hem el pan.”

E la Merica l’è lì

ind un insoni serad fœra de cà.

E la Merica l’è lì

dop l’Italia, l’è lì de de là.

E la Merica l’è lì

E la Merica l’è lì

prateria e grand libertaa.

g’hoo plu freid,

el freid al s’è desfait.

la camera streita,

La casa l’è vecia,

de bass la coxina

qe a scalda la cà.

La legna d’invern

la fenestra, la luna,

la liga, la fuma,

la nev qe è cascad.

“Mama, ma cosa vegn jo dei cop ? L’è la nev qe a casca del ciel.

Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? I è falistre qe i te quaita comè un vel.

Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? Taxi e dormi qe lì g’hem el pan.”

Mama, ma co’ vegn jo dei cop ? L’è l’invern qe a se ciapa per man.

Share this page