Part 1 - Dedicazion

L'autor, Jann Jacom Gabian, al fa una dedicazion a'l Sior Afaitad, el Cont de Romaneng e de Grumell.

Dedicazion

Lod, el prim dé de marz del 1550. 

Mé, Jann Jacom Gabian, te salude, Joann Batista Afaitad, Cont de Grumell e de Romaneng.

De spess, a Crema ma anc pò de oltre bande, g’hoo sentid cuntar su la storia de la vitoria de Romaneng contra i so nemix. I la cunta su qei qe i g’ha fait la so part ind la bataia e soratœt i plussee valoros.

A dir la veritaa, mé crede qe l’è una roba de tegner a ment, e allora l’hoo scrivida jo ind un libret, perqè insé pense de far vergota de bell miga indoma per el mè Pais, indov son nassid, ma anc pò per el Comandant de l’esercit dei nemix e i condoter dei soldads, qe i g’ha combatid cont grand onor.

E allora g’hoo cuntad su i faits qe g’è sucedids, comè al faress el grand Lucan a scriver la so Storia e i olter poeta qe cognosse mé.

Donca, Joann Batista, dediqe qella storia qé a té: l’Imperador Carl al t’ha nominad per el to valor Cont de Grumell e de Romaneng, indov g’è stait el trionf de la vitoria. Te la dediqe, de manera qe la divente una roba nobil, grazie a’l to Nom.

Share this page