NEDAL DE ‘NA VOLTA IN CASSINA (Annibale Carniti)

Filastroca dei Nedai

qe ricorde de bagai,

co ’l paton e i sacolots,

cont le piage in sui jenocc

ind el jogar a cavallina,

qe se favem in cassina

e cont le candele a’l nas

qe netavem in sul braç

‘ndavem semper dopo cena

nolter amix a la novena.

Strade brœte de ‘na volta,

g’era giaç, spaciug e molta,

ind la borda, nev o brina,

fosqe, fosqe infin matina.

Ind la stalla a la vijilia,

comè tœta ‘na familia

g’era tœta Regassole:

none, mame, om e fiole

qe i vardava l’altarin

cont in braç i fradellin

tacad sora la travis

indov g’era el cavall grix

e ‘na pegna de sternam

per le vaqe e el manzolam.

A mezanoit, o press a poc,

desmetiva tœts i jog

per pregar el bambin bell,

in mez a’l bo e l’asinell,

i pastor e ‘na quai dona,

Sant Jusep e la Madona,

stampads su ‘na cartolina,

in mez a fior de carta velina

colorada e una quai pez

e cont tants ciar impez.

Cor in festa, allegria,

tœts i jog i riprendiva,

pepa tencia o a scova,

el jir de l’oca o a “quants in coa ?”.

qe cantava le nine nane

Strac andavem de le mame,

ai popin indorments in braç,

cont le ciucie contra el nas.

Treversad la portegada

‘ndaven tœts ind la gnada.

Filastroca dei Nedai

qe ricorde de bagai,

cont tant afet, amor, calor,

favem nasser el Redentor.

Share this page