Torna miga indree ! (I Luf - musega tradizional "Mrs.McGrath")

I vegniva jo de i monts co’l s’ciop in spalla

tard de Vitoria a cuntar su la balla,

del dé scontids dedree a un pager

a far la guardia a quater senter.

un bicier de vin al pœl miga dar dagn,

La noit l’è longa, se se g’ha vint agn

ma sul plu bell de la baldoria

“Fujii matei !” la voxa Vitoria.

Le boqe large i i’ha tradids

i fuj de for, i varda la luna

per tre palanqe i i’ha vendids,

ma ind le tasqe i g’ha poca furtuna.

Ind la fressa i sbalia la vià

i va jo de Jenaro Podestaa,

al dix negot e al ie fa fujir “Corrii invers a’l Bratarin !”

Varda inanz e torna miga indree,

torna torna torna miga indree !

Varda inanz e torna miga indree,

torna torna torna miga indree !

A’l post de ‘ndar jo de la Vià Scura

qe qella sera l’eva plu segura,

i è passads a vista sota la ciexa

tra el Bratarin dedree de una meda.

i eva vegnids jo aposta de Malegn,

Ma i corv neger co’l cœr de legn

a una tonada la respond la Bagossa,

a’l sang la terra la diventa rossa.

corr Camara invers a Cerven !

Corr Camara, torna miga indree,

Corr Camara, ge pense mé,

corr Camara fina a Cerven !

Varda inanz e torna miga indree,

Varda inanz e torna miga indree,

torna torna torna miga indree !

torna torna torna miga indree !

L’ha fait for tut el caregador

colp de rabia e de dolor,

viv o mort ma driit in pé.

ma a la fin l’è restait depersé

I l’ha ciapad, portad for ind una stalla

i corv i ha finid, i pœl anca ‘ndar-la,

i g’ha diit a’l Cerot indov qe portar-l

el dé dop in fond a la vall.

Varda inanz e torna miga indree,

torna torna torna miga indree !

……

Tut el pais al varda in jenœgg

ma tuts i ha pora qe al rive el fœg

i l’ha sarad su ind el castell de Bressa

i vœl copar-l, ma i g’ha miga fressa.

El “Maestro” l’è mort ma Loz l’è viv,

al Signor l’è gnec, al voress fujir,

al pica a la porta del paradis,

pò al impiza su una stella tra el Bratarin.

Varda inanz e torna miga indree,

……

torna torna torna miga indree !

Note:

fujii matei: scapii fiœi;

pager: albor dal fust olt con fœie a gugia e semperverd: (Picea abies);

Bratarin; localitaa de Laven, Vall Camonega;

meda: mugg de robe metude vuna sora a l'oltra: una meda de legna . Anca mida;

corv neger: le camixe negre;

Bagossa: montagna bergamasca (2407 meter);

Share this page